Gecertificeerde Mediators Register

gekwalificeerde professionele gecertificeerde mediators

Gecertificeerde Mediators Register

NMI Registermediators en ADR Full certified mediators

Hier zijn ondergebracht Mediators die voor januari 2012 onder auspiciën van De Raad voor de Certificering slaagden voor de twee landelijke toetsen die tot certificering leidden.

Zij hebben dus aantoonbaar bewezen te kunnen mediaten. Vandaar dit register en vooral ook omdat de buitenwereld, die voor mediation kiest, een echt goede en betrouwbare mediator verdient zodat die keuze beloond wordt en tot herhaling zal leiden. Thans dragen zij de titel NMI registermediator.

Bij de oprichting van dit nieuwe register in september 2011 werden 61 mediators ingeschreven die hun opleiding hadden genoten bij Het Mediationhuis te Diepenheim, waar de Allied Mobiele Mediators zijn gehuisvest. Onze oud-cursisten kunnen zich in meerdere registers laten opnemen teneinde voor hun potentiële klanten nog beter vindbaar te zijn, tevens zijn hier onze docenten vermeld.

Daarnaast kunnen ook mediators die elders hun opleiding genoten zich in dit register inschrijven.

Vanaf 2012 worden in dit register naast de NMI registermediators ook mediators opgenomen die zich volledig hebben gecertificeerd bij het ADR en die zich derhalve Full Certified ADR mediator mogen noemen.

Zoekt u een gekwalificeerde, professionele, gecertificeerde mediator dan bent u hier op een uniek adres gestuit.
U neemt rechtstreeks contact op met de mediator van uw keus. Zij hebben zich allen geconformeerd aan de regelgeving, gedragscodes en garantie-eisen van De Raad voor de Certificering. Het feit dat zij hier vermeld staan impliceert een extra voordeel.